<![CDATA[HOLIDAYCLUB88 - พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ]]>Sat, 12 Mar 2016 22:41:06 -0800Weebly<![CDATA[พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก]]>Wed, 23 Apr 2014 11:40:20 GMThttp://bacaratonline.weebly.com/361436403607360836293640360736183634360936173634359036103641359436343629360936403626361936033660/1พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก

               พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก สร้างขึ้นโดย พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
              จุดเด่นของคาสิโนออนไลน์พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ คือ พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 เซนติเมตร ซึ่งมีมากถึง 1,250 องค์ และพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่หน้าตัก 9 เมตร โดยจัดแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวก จำนวน 1,250 รูป ที่มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย ที่วัดเวฬุวันคาสิโนออนไลน์ ประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา 
พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ยังมีบรรยากาศคล้ายที่ตั้งวัดเวฬุวันด้วย คือมีภูเขาล้อมรอบ และที่นี่ยังมีน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกสาริกาไหลผ่านด้วย

               สาเหตุที่มีการสร้างเป็นอุทยานเกี่ยวกับวันมาฆบูชานั้น พระราชพิพัฒน์โกศล ระบุเหตุผลว่า "เนื่องจากในทางพระพุทธศาสนาแล้ววันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางคาสิโนออนไลน์พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพระภิกษุผู้เป็นพุทธสาวกนำไปปฏิบัติ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาคาสิโนออนไลน์ และที่สำคัญยังพบว่าในประเทศไทย ยังไม่เคยมีที่ใดสร้างสถานที่เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวันมาฆบูชามาก่อนด้วย"

นอกจากนี้ ที่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ยังจำลองพระธาตุประจำปีเกิดมาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะด้วย ส่วนบริเวณโดยรอบนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรม คาสิโนออนไลน์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมอีกด้วย

              พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี ตั้งอยู่ที่ ถนนหมายเลข 3050 ทางไปน้ำตกสาริกา หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวัน
]]>